NOVA OBAVIJEST ZA ORGANIZACIJU RADA U ODGOJNOM DOMU BEDEKOVČINA U VEZI S POJAVOM BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-CoV-2

Temeljem novih Uputa za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje izvaninstitucijskih socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 8. svibnja 2020. i Odluke o organizaciji rada centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 Klasa: 011-02/20-01/12, Urbroj: 519-02-1/1-20-3 Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku od 08.05.2020., donijeta je nova organizacija rada u Odgojnom domu Bedekovčina prema kojoj u uskoj suradnji s Osnovnom školom Bedekovčina, Osnovnom školom Stjepan Radić u Brestovcu Orehovičkom, Osnovnom školom Mače, Osnovnom školom Marija Bistrica, Osnovnom školom Ljudevit Gaj Krapina, Osnovnom školom August Cesarec Krapina, Osnovnom školom Antuna Mihanovića Petrovsko i Osnovnom školom Đurmanec od 19. svibnja 2020. ponovno počinjemo pružati uslugu poludnevnog boravka za naše korisnike – učenike navedenih škola, uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera.

Za korisnike poludnevnih boravaka koji su učenici Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice i Osnovne škole Krapinske Toplice nismo još uspjeli dogovoriti nastavak pružanja usluge pa su za njih i dalje na raspolaganju odgajatelji na brojeve mobitela: 0994753366 za korisnike poludnevnog boravka pri Osnovnoj školi Stubičke Toplice i 0994597532 za korisnike poludnevnog boravka pri Osnovnoj školi Krapinske Toplice, koji će im potrebnu pomoć i podršku do daljnjega pružati putem telefonskih kontakata, video poziva i sl.

Sukladno propisanim epidemiološkim mjerama, sve usluge savjetovanja i pomaganja obitelji će do daljnjega preuzeti Stručni tim Doma (socijalni radnik, socijalni pedagog i psiholog).

Od 11. svibnja 2020. korisnicima u organiziranim stanovanjima su dozvoljene posjete članova obitelji uz strogo pridržavanje epidemioloških mjera te im se ponovno omogućuju osobni odnosi s roditeljima odnosno skrbnikom, sukladno uređenim načinom održavanja osobnih odnosa odlukom nadležnog suda ili sukladno dogovoru sa stručnim timom nadležnog centra za socijalnu skrb.

Za sve upite na raspolaganju su sljedeći kontakti:

ODGOJNI DOM BEDEKOVČINA – CENTRALA: 049/213-977

                                                                       FAX: 049/502-689

STRUČNI TIM: 049/502-688

ORGANIZIRANO STANOVANJE U BRESTOVCU OREHOVIČKOM: 049/490-427

ORGANIZIRANO STANOVANJE U PUSTODOLU: 049/640-877

POLUDNEVNI BORAVAK KOD PRUŽATELJA USLUGE SOCIJALNE SKRBI (ODNOSNO U DOMU): 049/213-977

POLUDNEVNI BORAVAK PRI OSNOVNOJ ŠKOLI BEDEKOVČINA: 0994753377

POLUDNEVNI BORAVAK PRI OSNOVNOJ ŠKOLI U BRESTOVCU OREHOVIČKOM: 0994753388

POLUDNEVNI BORAVAK PRI OSNOVNOJ ŠKOLI MAČE: 0994753399

POLUDNEVNI BORAVAK PRI OSNOVNOJ ŠKOLI MARIJA BISTRICA: 0994753366

POLUDNEVNI BORAVAK U KRAPINI: 049/639-065

Email: odbravnatelj@gmail.com            korisnik400@mdomsp.hr