Javna nabava:

Natječaji:

12.06.2023. Na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i Elektroničkom oglasniku javne nabave Europske unije je dana 12.06.2023. objavljen postupak javne nabave za nabavu i ugradnju kuhinje. Detalje o objavi možete pronaći na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7689150

07.04.2022. Na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske je dana 07.04.2022. objavljen postupak javne nabave za nastavak vođenja projekta i postupaka javne nabave. Detalje o objavi možete pronaći na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6158743

16.09.2021. U okviru provedbe projekta „Naš trenutak“ na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 16.09.2021. objavljen je otvoreni postupak javne nabave opreme za senzorne sobe. Detalje o objavi možete pronaći na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5480568

27.07.2021.U okviru provedbe projekta „Naš trenutak“ na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 27.07.2021. objavljen je otvoreni postupak javne nabave motornog vozila.

Detalje o objavi možete pronaći na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5329611

25.06.2021. U okviru provedbe projekta „Naš trenutak“ na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 25.06.2021. objavljen je otvoreni postupak javne nabave vozila.

Detalje o objavi možete pronaći na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5225507

27.05.2021.Nakon objave Izvješća o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za provedbu postupka javne nabave: izvođenje radova – izgradnja 3 nova objekta u sklopu projekta Zajedno stvaramo našu bajku, na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske je dana 27.05.2021. objavljen postupak javne nabave za izvođenje radova.

Detalje o objavi možete pronaći na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5131975

20.11.2020.Na Elektroničkom oglasniku javne nabave je dana 20.11.2020. objavljen postupak javne nabave za izvođenje radova – ponovljeni postupak.

Detalje o objavi možete pronaći na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4478901

21.10.2020.Na Elektroničkom oglasniku javne nabave je dana 20.10.2020. objavljen postupak javne nabave za nastavak vođenja projekta i postupaka javne nabave.

Detalje o objavi možete pronaći na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4377789

15.09.2020. Na Elektroničkom oglasniku javne nabave je dana 15.09.2020. objavljen postupak javne nabave za izvođenje radova.

Detalje o objavi možete pronaći na sljedećem linku:

 https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4268566

07.09.2020. Na Elektroničkom oglasniku javne nabave je dana 05.09.2020. objavljen postupak javne nabave za stručni nadzor građenja. Detalje o objavi možete pronaći na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4247389

25.10.2019. Nabava usluga edukacije za osoblja Odgojnog doma Bedekovčina u okviru projekta “Naš trenutak”