Sretan Božić

“Čestit Božić i sretnu Novu 2024. godinu žele Vam djelatnici zajedno s korisnicima Centra za pružanje usluga u zajednici Zagorje!”

ZAPOČEO PARTNERSKI PROGRAM ZA-JEDNO

Novi trogodišnji program Za-jedno financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u sklopu podrške “Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025.” započeo je u lipnju ove godine.

Naš Centar Zagorje je partner u programu, a nositelj je Udruga Breza iz Osijeka. Cilj je programa osnažiti stručne kapacitete pružatelja socijalnih usluga za djecu i mlade s problemima u ponašanju kako bi se odgovorilo na potrebe korisnika te ih se aktivno uključilo. Osnaživanje će se provoditi kroz podršku ravnateljima, stručnim timovima, odgojiteljima i korisnicima jer se na taj način utječe na učinkovito kreiranje pedagoških programa postupanja rada s korisnicima. Posebni cilj je utvrditi za svaku ustanovu zajednički program rada te metode i tehnike usklađene s konceptima suvremenih dobrih praksi, pružiti konkretnu izravnu podršku putem mentorstva i savjetovanja u odgovorima za izazove s kojima se pružatelji usluga susreću na svim razinama.

Nakon iskaza interesa, izabrana je prva ustanova – Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje Koprivnica s kojima smo započeli procjenu potreba te radimo na aktivnostima stručne podrške koja im je potrebna.

Obavijest o izmjeni naziva ustanove

Temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu od 03.05.2022. u sudskom registru upisana je promjena naziva ustanove u „Centar za pružanje usluga u zajednici Zagorje“ i odredbi Statuta. Statut Centra za pružanje usluga u zajednici Zagorje – pročišćeni tekst od 14.04.2022. se nalazi ovdje.

Sretan Božić

“Sretan Božić sa željom da Vaši blagdani budu ispunjeni iskricama radosti i ljubavi te da u Novoj godini doživite sve ono što želite i sanjate

žele Vam

korisnici i djelatnici Odgojnog doma Bedekovčina, uz popratni video božićne atmosfere u našim organiziranim stanovanjima koji možete pogledati u nastavku

OBAVIJEST O OBJAVI PRETHODNOG SAVJETOVANJA

Dana 18.05.2021. je ponovno na Elektroničkom oglasniku javne nabave Rebublike Hrvatske zbog učinjenih izmjena u projektno tehničkoj dokumentaciji objavljeno prethodno savjetovanje za provedbu postupka javne nabave: Izvođenje radova – izgradnja 3 nova objekta u sklopu projekta Zajedno stvaramo našu bajku.

Kompletna projektno – tehnička dokumentacija za predmetni postupak javne nabave se nalazi ovdje.

Nagrade za promicanje prava djeteta

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike je  raspisalo Natječaj za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta u 2020. godini. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 9. listopada 2020., a otvoren je 15 dana od dana objave, odnosno do 24. listopada 2020. Detalje o natječaju možete pronaći klikom na poveznicu:https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8305799.html

OBAVIJEST O OBJAVI IZVJEŠĆA O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za provedbu postupka javne nabave: izvođenje radova – izgradnja 3 nova objekta u sklopu projekta Zajedno stvaramo našu bajku možete pronaći ovdje.

OBAVIJEST O OBJAVI PRETHODNOG SAVJETOVANJA

Zbog učinjenih izmjena u projektno tehničkoj dokumentaciji dana 02.09.2020. ponovno je na Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno prethodno savjetovanje za provedbu postupka javne nabave: Izvođenje radova – izgradnja 3 nova objekta u sklopu projekta Zajedno stvaramo našu bajku.

Kompletna projektno – tehnička dokumentacija za predmetni postupak javne nabave se nalazi ovdje.

OBAVIJEST O ORGANIZACIJI RADA U ODGOJNOM DOMU BEDEKOVČINA

Temeljem novih Uputa za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje izvaninstitucijskih socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 29. svibnja 2020. i Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o organizaciji rada centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 Klasa: 011-02/20-01/12, Urbroj: 519-02-1/1-20-7 Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku od 29.05.2020., u Odgojnom domu Bedekovčina uspostavljena je organizacija rada prije epidemije COVID-19, uz provođenje mjera sprečavanja epidemije COVID-19.

Od 01.06.2020. ponovno se počela pružati usluga poludnevnog boravka i pri Osnovnoj školi Krapinske Toplice.

Zbog nemogućnosti udovoljavanja uvjetima koji su propisani Uputama za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje izvaninstitucijskih socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, usluga poludnevnog boravka se još uvijek ne pruža samo u Osnovnoj školi Vladimir Bosnar Stubičke Toplice pa se za korisnike  potrebna pomoć i podrška i nadalje pruža putem kontakt broja odgajatelja: 0994753366 (putem telefonskih, video poziva i sl.).

Za sve upite na raspolaganju su sljedeći kontakti:

ODGOJNI DOM BEDEKOVČINA – CENTRALA: 049/213-977

                                                                       FAX: 049/502-689

STRUČNI TIM: 049/502-688

ORGANIZIRANO STANOVANJE U BRESTOVCU OREHOVIČKOM: 049/490-427

ORGANIZIRANO STANOVANJE U PUSTODOLU: 049/640-877

POLUDNEVNI BORAVAK KOD PRUŽATELJA USLUGE SOCIJALNE SKRBI (ODNOSNO U DOMU): 049/213-977

POLUDNEVNI BORAVAK PRI OSNOVNOJ ŠKOLI BEDEKOVČINA: 0994753377

POLUDNEVNI BORAVAK PRI OSNOVNOJ ŠKOLI U BRESTOVCU OREHOVIČKOM: 0994753388

POLUDNEVNI BORAVAK PRI OSNOVNOJ ŠKOLI MAČE: 0994753399

POLUDNEVNI BORAVAK PRI OSNOVNOJ ŠKOLI MARIJA BISTRICA: 0994753366

POLUDNEVNI BORAVAK PRI OSNOVNOJ ŠKOLI KRAPINSKE TOPLICE: 0994597532

POLUDNEVNI BORAVAK U KRAPINI: 049/639-065

Email: odbravnatelj@gmail.com

            korisnik400@mdomsp.hr

OBAVIJEST O OBJAVI IZVJEŠĆA O PRETHODNOM SAVJETOVANJU

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za provedbu postupka javne nabave: Izvođenje radova – uklanjanje postojećih građevina, izgradnja 3 objekta i adaptacija garsonijere u sklopu projekta Zajedno stvaramo našu bajku možete pronaći ovdje.