OBAVIJEST O ORGANIZACIJI RADA U ODGOJNOM DOMU BEDEKOVČINA

Temeljem novih Uputa za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje izvaninstitucijskih socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 29. svibnja 2020. i Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o organizaciji rada centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 Klasa: 011-02/20-01/12, Urbroj: 519-02-1/1-20-7 Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku od 29.05.2020., u Odgojnom domu Bedekovčina uspostavljena je organizacija rada prije epidemije COVID-19, uz provođenje mjera sprečavanja epidemije COVID-19.

Od 01.06.2020. ponovno se počela pružati usluga poludnevnog boravka i pri Osnovnoj školi Krapinske Toplice.

Zbog nemogućnosti udovoljavanja uvjetima koji su propisani Uputama za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje izvaninstitucijskih socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, usluga poludnevnog boravka se još uvijek ne pruža samo u Osnovnoj školi Vladimir Bosnar Stubičke Toplice pa se za korisnike  potrebna pomoć i podrška i nadalje pruža putem kontakt broja odgajatelja: 0994753366 (putem telefonskih, video poziva i sl.).

Za sve upite na raspolaganju su sljedeći kontakti:

ODGOJNI DOM BEDEKOVČINA – CENTRALA: 049/213-977

                                                                       FAX: 049/502-689

STRUČNI TIM: 049/502-688

ORGANIZIRANO STANOVANJE U BRESTOVCU OREHOVIČKOM: 049/490-427

ORGANIZIRANO STANOVANJE U PUSTODOLU: 049/640-877

POLUDNEVNI BORAVAK KOD PRUŽATELJA USLUGE SOCIJALNE SKRBI (ODNOSNO U DOMU): 049/213-977

POLUDNEVNI BORAVAK PRI OSNOVNOJ ŠKOLI BEDEKOVČINA: 0994753377

POLUDNEVNI BORAVAK PRI OSNOVNOJ ŠKOLI U BRESTOVCU OREHOVIČKOM: 0994753388

POLUDNEVNI BORAVAK PRI OSNOVNOJ ŠKOLI MAČE: 0994753399

POLUDNEVNI BORAVAK PRI OSNOVNOJ ŠKOLI MARIJA BISTRICA: 0994753366

POLUDNEVNI BORAVAK PRI OSNOVNOJ ŠKOLI KRAPINSKE TOPLICE: 0994597532

POLUDNEVNI BORAVAK U KRAPINI: 049/639-065

Email: odbravnatelj@gmail.com

            korisnik400@mdomsp.hr